Centrul TRIUMPH

Centrul de meditații la matematică TRIUMPH este un furnizor de servicii educaționale ce a adus în România un nou model al triadei profesor-elev-părinte. România Triumfătoare este alcătuită din elevi instruiți în sistemul românesc de stat și particular, sistem căruia instituția noastră îi asigură o excepțională complementaritate.

Cine Suntem?

Profesori, profesioniști în educația națională și internațională, gata să pună la dispoziția cursanților lor – elevi din clasele a IV-a →a XII-a, studenți aspiranți la cariera didactică, profesori debutanți, cadre didactice și părinți- experiența, creativitatea si, mai ales, dragostea de a-i sprijini să se autodepășească.

MISIUNE

Misiunea noastră este de a oferi fiecărui copil cea mai bună educație posibilă. Promovăm încrederea în forțele proprii pentru acces egal într-o competiție globală!

Valori

Triumph Educational Network
DSC_9156
 • TRADIȚIE

  TRADIȚIA de familie în educație este o valoare neprețuită căreia îi asigurăm continuitatea, îmbinând în mod eficient în demersul didactic principiile pedagogice clasice cu cele moderne, asigurând un mediu educațional competitiv  la nivel național și internațional.

 • RESPONSABILITATE

  RESPONSABILITATEA caracterizează conduita personalului Centrului de meditatii la matematică TRIUMPH în ceea ce privește calitatea actului educațional, comunicarea cu elevii, părinții/reprezentanții legali/tutorii,  cât și legalitatea instituțională.

 • INOVARE

  INOVAREA instituțională consta în crearea unui cadru legal și eficient care nu oferă numai servicii educaționale asociate nevoilor imediate ale cursanților, ci crează un cadru de însușire de competențe care fac legătura între achizițiile dobândite anterior prezentării la Centru (uneori precare) și nevoile viitorului.

  Cultivăm creativitatea, originalitatea, spiritul inventiv și talentul fiecărui copil!

 • UNITATE

  UNITATEA de valori și atitudini a fost ideea în jurul căreia am inițiat proiectul „România Triumfătoare”.

  Valorile academice și morale dobândite  în sistemul educațional românesc, căruia noi îi asigurăm o excelentă complementaritate, reprezintă o carte de vizită cu care elevii noștri se integrează cu ușurință în orice alt sistem educațional. Elevii noștri devin, la finele unui ciclu de formare, mai responsabili, mai încrezători în forțele proprii, mai pregătiți pentru integrarea într-o societate dinamică și competitivă.

 • MODERNITATE

  MODERNITATEA constă în asigurarea unui demers didactic concordant cu cel internațional.

  Avem încrederea că demersul nostru instituțional va avea un impact novator, consolidând tot mai mult percepția că  școala românească este un garant al valorilor educaționale universale.

 • PARTENERIAT

  PARTENERIATELE cu ajutorul cărora asigurăm calitatea instituției noastre au la bază împărtășirea de noi toți a acelorași standarde de calitate, onestitate, transparență, eficiență și legalitate instituțională.

 • HOLISTIC

  Abordarea HOLISTICĂ a Centrului nostru ne diferențiază de alte inițiative ale educației non-formale.

  Abordăm dezvoltarea holistică a elevilor ținând cont de ritmul propriu de dezvoltare, de particularitățile psiho-individuale, valorizând în folosul elevului atât triada profesor-elev-părinte, cât și relația cu instituțiile cu rol în educație, publice și private,din țară și din străinătate.

Testimoniale

Triumph Educational Network