Codul de Conduită

Codul de Conduita al Societatii(Centrului de meditatii) descrie in ansamblu valorile, principiile si normele etice de care este nevoie pentru a lua decizii responsabile in relationarea cursantilor cu colegii si cu profesorii cu care  interactioneaza in cadrul programelor de instruire. Cu alte cuvinte, acest cod reprezinta o declaratie oficiala a Societatii privind angajamentul ferm de a mentine cele mai inalte standarde de etica si integritate in complementaritate.

Codul de Conduită reglementeaza programul activitatilor zilnice, modul general de organizare si functionare a Societatii, comportamentul si tinuta elevilor/cursantilor si a personalului Societatii.

Codul de Conduită promoveaza obiectivele generale ale Societatii:

  1. să ofere fiecărui elev/cursant instruire la cel mai înalt standard calitativ, în sistemul educației non-formale, complementară celei dobandite în sistemul formal (școală) sau informal (acasă, pe stradă..);
  2. să promoveze încrederea elevilor/cursanților în propriile forțe pentru șanse egale într-o competiție  globală;
  3. să asigure un proces instructiv de calitate, bazat pe dezvoltarea holistica a elevului/cursantului, tinand cont de ritmul propriu de dezvoltare si de particularitatile psiho-individuale ale acestuia;
  4. să obțină rezultate care să motiveze elevii/cursantii pentru autocunoaștere și autodepășire;
  5. să coopereze cu parintele/reprezentantul legal/tutorele, ca partener activ in educatia elevului/cursantului;
  6. să coopereze cu institutii de educatie publice si private, din tara si strainatate.

Sigla, insemnele, baza materiala si intelectuala ale Societatii apartin de drept acesteia, fiind protejate de drepturi de proprietate intelectuala. Materialele auxiliare create de profesori pentru activitatile de instruire ale Societatii sunt proprietatea Societatii si nu pot fi instrainate tertilor fara acordul scris al conducerii Societatii.