EXTRAS din REGULAMENTUL INTERN al
TRIUMPH EDUCATIONAL NETWORK S.R.L.

„Beneficiarii direcți (elevii/cursanții), beneficiarii indirecți (părinții/reprezentantii legali/tutorii), salariații, colaboratorii Societății și alte persoane cu care Societatea intra în contact au luat la cunoștință și înțeleg că sigla, însemnele, baza materiala  si intelectuala ale Societatii apartin de drept acesteia, fiind protejate prin intermediul drepturilor de proprietate intelectuala detinute de Societate.

Pe cale de consecință, beneficiarii directi, beneficiarii indirecti, salariații, colaboratorii Societății și alte persoane cu care Societatea intra în contact au următoarele obligatii:

  • să nu păstreze asupra lor orice materiale originale sau copii care contin informatii confidentiale sau alte documente care apartin de drept Societatii, indiferent de suportul pe care se afla acestea (hartie, electronic sau alta forma);
  • să nu multiplice, publice sau înstrăineze documentele puse la dipozitie de catre conducerea Societatii fara consimtamantul scris al acesteia;
  • să nu reproducă integral sau partial, sau să transforme conținutul documentelor puse la dispoziție de către conducerea Societatii fara acordul scris al acesteia;
  • să nu înstrăineze materialele care aparțin de drept Societatii (proprietate intelectuala) in interes propriu, in favoarea altor persoane sau cu scopul publicarii acestora, indiferent de suport (retele de socializare, mesaje, publicatii etc.);
  • să nu transmita unei terte Parti date sau informatii confidentiale de care au luat cunostinta pe cale directa sau incidentala in timpul derularii Acordului de Parteneriat pentru Instruire.

Sigla, însemnele, baza materiala si intelectuala ale Societatii aparțin de drept acesteia, fiind protejate de drepturi de proprietate intelectuală.

Testele originale, rezolvarile de probleme, portofoliile, plansele, pozele de la evenimente ori rezultate in urma prezentarii la activitati similare de la punctele de lucru ale Societatii nu pot fi transmise tertilor (colegi de școală, colegi de birou, altor cadre didactice, vecini, rude etc). In cazul folosirii acestor materiale in alte scopuri decat cele personale, conducerea Societatii poate solicita daune -interese, actionand partea culpabilă in instantă.

Obligatia inceteaza la data la care informatiile au devenit publice pe alte cai (ex: retele de socializare, hotarare judecatorească etc.).

Conținutul prezentului document a fost validat de GRECU ȘI ASOCIAȚII- SOCIETATE CIVILĂ DE AVOCAȚI, la solicitarea clientului său, SOCIETATEA TRIUMPH EDUCATIONAL NETWORK S.R.L.”