METODA DE LUCRU

Cheia reușitei pe care se bazează  Triumph Educational Network este abordarea holistică a procesului educational cu consecințe în autodepășirea cursanților.

 1. Analiza de nevoi prin evaluare inițială;
 2. Întocmirea unui plan individual de pregătire dedicat fiecărui elev în parte
 3. Predare (inițiere, exersare, aprofundare, consolidare, excelență). În cadrul prcesului educational, noi utilizăm atât materialele de la școlile de proveniență, dar și materiale proprii înregistrate la OSIM (Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci)
 4. Evaluări sumative de competențe academice (warm-ups, simulări de teze și ale examenelor naționale )
 5. Dobândirea de competențe transferabile la o etapă superioară de pregătire academică și în viața cotidiană.

Cursanții dobândesc:

 1. gandire analitică;
 2. stil de învățare organizat și coerent;
 3. competențe de comunicare (lucrul în echipă);
 4. siguranță datorată dezinvolturii cu care ajung sa abordeze teme dificile;
 5. viteza de redactare în limbajul simbolic, sofisticat al matematicii;
 6. apartenența la familia TRIUMPH.

Reușita copilului Dumneavoastră începe cu noi!