OFERTA FINANCIARĂ | ANUL ȘCOLAR 2023-2024

 • I. Taxă Înscriere = 200 RON

  Taxa se achita o singura data pentru administrarea unui test initial, notarea si discutarea lui, consilierea Beneficiarilor directi si indirecti si pentru intocmirea unui „Plan individual de invatare si dezvoltare”.

 • II. Taxă Instruire = 200 RON

  Taxa se achită pentru  instruirea elevilor (meditații) în ședințe de 2 ore (120 minute) în grupe de 3-6 elevi cu același nivel de competență.

 • III. Taxă Instruire în vederea admiterii la facultate = 250 RON

  • Universitatea Politehnica Bucuresti
  • Universitatea Bucuresti- Facultatea de Matematica si Informatica
  • Academia de Studii Economice (ASE)
  • Scholastic Assessment Test (SAT I, SAT II) – în limba engleză = 300 RON
  • Altele (la cerere)
 • IV. Taxă Evaluare (SIMULARI EXAMENE NATIONALE)= 200 RON

  Taxa reprezinta administrarea, corectarea și transmiterea rezultatelor în format electronic.

  NOTĂ:

  • Taxa se achită pentru evaluări sumative de competențe academice (la finele unui capitol, simulari de teze sau simulari ale examenelor naționale): evaluarea nationala de la finalul clasei a II–a, evaluarea nationala de la finalul clasei a IV–a, evaluarea nationala de la finalul clasei a VI–a; evaluarea nationala de la finalul clasei a VIII-a; examenul national de bacalaureat de la finalul clasei a XII-a pentru filierele: teoretica, tehnologica si vocationala (sesiunea iunie-iulie si sesiunea august);
  • La recapitularile  finale si evaluarile sumative pot participa mai multi elevi.
 • V.a. Taxă Consiliere parentală-repartizare cl. a VIII-a = 200 RON

  Taxa se achită pentru o ședință de consiliere a părinților la finalul clasei a VIII-a  în vederea repartizării computerizate la nivel național.

 • V.b. Taxă Consiliere parentală = 200 RON

  Taxa se achită pentru o ședință de consiliere a părinților realizată de un psiholog specializat în terapie parentală și orientare în carieră, acreditat de Colegiul Psihologilor din România.

 • VI. Taxă Modul desen tehnic = 200 RON

  Taxa se achită pentru o ședință de instruire de 2 ore (120 minute) în grupe de copii cu acelasi nivel de competenta.

 • VII. Plansa didactica format A1 = 90 RON

 • VIII. Plansa didactica format A3 = 60 RON

 • IX. Plansa didactica format A4 = 30 RON

DISCOUNT-uri

 • I. Plată integrală

  Pentru plata integrala în avans a costului total al serviciilor educationale aferente anului școlar 2024-2025 se acordă un discount de 5%.

 • II. Recompense simulări naționale

  • Câte o ședință de instruire gratuită pentru elevii care obtin note intre 9:00 – 9:50 la simularile nationale organizate de minister sau inspectoratele sșcolare;
  • Câte 2 ședințe de instruire gratuite pentru elevii care obtin note între 9:50 – 10:00 la simularile nationale organizate de minister sau inspectoratele scolare.