OFERTA FINANCIARĂ | ANUL ȘCOLAR 2022-2023

 • I. Taxă Înscriere = 100 RON

  Taxa se achita o singura data pentru administrarea unui test initial, notarea si discutarea lui, consilierea Beneficiarilor directi si indirecti si pentru intocmirea unui „Plan individual de invatare si dezvoltare”.

 • II. Taxă Instruire = 130 RON

  Taxa se achită pentru  instruirea elevilor (meditații) în ședințe de 2 ore (120 minute) în grupe de 3-6 elevi cu același nivel de competență.

 • III. Taxă Instruire în vederea admiterii la facultate = 150 RON

  • Universitatea Politehnica Bucuresti
  • Universitatea Bucuresti- Facultatea de Matematica si Informatica
  • Academia de Studii Economice (ASE)
  • Scholastic Assessment Test (SAT I, SAT II) – în limba engleză = 200 RON
  • Altele (la cerere)
 • IV. Taxă Evaluare (simulare la A.S.E. sau online) = 100 RON

  Taxa reprezinta administrarea, corectarea, transmiterea rezultatelor în format electronic și discutarea testului cu profesorul de specialitate (la cerere).

  NOTĂ:

  • Taxa se achită pentru evaluări sumative de competențe academice (la finele unui capitol, simulari de teze sau simulari ale examenelor naționale): evaluarea nationala de la finalul clasei a II–a, evaluarea nationala de la finalul clasei a IV–a, evaluarea nationala de la finalul clasei a VI–a; evaluarea nationala de la finalul clasei a VIII-a; examenul national de bacalaureat de la finalul clasei a XII-a pentru filierele: teoretica, tehnologica si vocationala (sesiunea iunie-iulie si sesiunea august);
  • La recapitularile  finale si evaluarile sumative pot participa mai multi elevi.
 • V.a. Taxă Consiliere parentală-repartizare cl. a VIII-a = 150 RON

  Taxa se achită pentru o ședință de consiliere a părinților la finalul clasei a VIII-a  în vederea repartizării computerizate la nivel național.

 • V.b. Taxă Consiliere parentală = 200 RON

  Taxa se achită pentru o ședință de consiliere a părinților realizată de un psiholog specializat în terapie parentală și orientare în carieră, acreditat de Colegiul Psihologilor din România.

 • VI. Taxă Modul desen tehnic = 130 RON

  Taxa se achită pentru o ședință de instruire de 2 ore (120 minute) în grupe de copii cu acelasi nivel de competenta.

 • VII. Plansa didactica format A1 = 90 RON

 • VIII. Plansa didactica format A3 = 60 RON

 • IX. Plansa didactica format A4 = 30 RON

DISCOUNT-uri

 • I. FRAȚI

  Pentru frați se acorda un discount de 5% din contributia lunara a celui de-al doilea copil.

 • II. Plată integrală

  Pentru plata integrala în avans a costului total al serviciilor educationale aferente anului școlar 2020-2021 se acordă un discount de 5%.

 • III. Recompense simulări naționale

  • Câte o ședință de instruire gratuită pentru elevii care obtin note intre 9:00 – 9:50 la simularile nationale organizate de minister sau inspectoratele sșcolare;
  • Câte 2 ședințe de instruire gratuite pentru elevii care obtin note între 9:50 – 10:00 la simularile nationale organizate de minister sau inspectoratele scolare.

IMPORTANT

 • Taxele NU se majoreaza pe durata derularii ACORDULUI DE PARTENERIAT PENTRU INSTRUIRE (un an scolar).
 • Taxele NU se majoreaza in zilele de week-end (sâmbăta și duminica) și vacanțele școlare.
 • Plățile se pot face: la fiecare sedinta, saptamanal, lunar, bilunar, semestrial, anual (conform optiunii exprimata in ACORDUL DE PARTENERIAT PENTRU INSTRUIRE).
 • Activitatile la care un elev este absent motivat se reprogramează, în condițiile stipulate în Acordul de Parteneriat pentru Instruire.
 • Respectarea termenelor de plată conduce la buna desfasurare a institutiei la care sunt instruiti cu devotament, afectivitate si competenta copiii dumneavoastra;
 • Participarea la activitati extracurriculare (turism educational in strainatate, vizitele la muzee, vizitele la licee, colegii nationale si facultati pentru orientare scolara si in cariera, experimente de laborator, targuri de carte, abonamente la reviste etc.) este facultativa si contra cost.
 • Costurile pentru participarea la acest tip de activitati (extracurriculare) vor fi anuntate in prealabil, acestea NU fac parte din prezenta OFERTĂ FINANCIARĂ.