OFERTA DE INSTRUIRE

 • PACHETUL DE BAZĂ
 • PACHETUL MEDIU
 • PACHETUL AVANSAT

PACHETUL DE BAZĂ

 1. învățare remedială;
 2. ajutor în efectuarea temelor pentru acasă;
 3. aprofundare și consolidare a competențelor dobândite la școală;
 4. accelerare a învățării prin stimularea obținerii de performanțe școlare;
 5. rapoarte de progres (la cerere);
 6. portofoliu educațional la matematică (complementar portofoliului obligatoriu de la școală)*.
*Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, art. 73,
alin. (1):„Portofoliul educațional cuprinde totalitatea diplomelor, a certificatelor sau a altor înscrisuri obținute în urma evaluării competențelor dobândite sau a participării la activități de învățare, în diferite contexte, precum și produse sau rezultate ale acestor activități, în contexte de învățare formale, nonformale și informale.
alin.(2) Portofoliul educațional este elemental central al evaluării învățării. Utilizarea lui debutează începând cu clasa pregătitoare și reprezintă cartea de identitate educațională a elevului.”

Grupa: 3-6 copii cu același nivel de competență;

Periodicitate:

 • 1 ședință (120 minute)/ săptămână la sediu sau online, pentru elevii claselor a IV-a- a VII-a și a IX-a- a XI-a;
 • 2 ședințe (2 x 120 minute)/săptămână pentru elevii claselor a VIII-a (1 ședință algebra+1 ședință geometrie);
 • 2 ședințe (2 x 120 minute)/săptămână pentru elevii claselor a XII-a (1 ședință algebra+1 ședință geometrie) .

Profesori: profesioniști, dedicați, cu o vastă experiență didactică și pedagogică, națională și internațională

PACHETUL MEDIU

 1. învățare remedială;
 2. ajutor în efectuarea temelor pentru acasă;
 3. aprofundare și consolidare a competențelor dobândite la școală;
 4. accelerare a învățării prin stimularea obținerii de performanțe școlare;
 5. rapoarte de progres (la cerere);
 6. portofoliu educațional la matematică (complementar portofoliului obligatoriu de la școală)*;
 7. evaluări sumative de competențe academice
*Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, art. 73,
alin. (1) Portofoliul educațional cuprinde totalitatea diplomelor, a certificatelor sau a altor înscrisuri obținute în urma evaluării competențelor dobândite sau a participării la activități de învățare, în diferite contexte, precum și produse sau rezultate ale acestor activități, în contexte de învățare formale, nonformale și informale.
alin.(2) Portofoliul educațional este elemental central al evaluării învățării. Utilizarea lui debutează începând cu clasa pregătitoare și reprezintă cartea de identitate educațională a elevului.”

Grupa: 3-6 copii cu același nivel de competență;

Periodicitate:

 • 1 ședință (120 minute)/ săptămână la sediu sau online, pentru elevii claselor a IV-a- a VII-a și a IX-a- a XI-a;
 • 2 ședințe (2 x 120 minute)/săptămână pentru elevii claselor a VIII-a (1 ședință algebra+1 ședință geometrie);
 • 2 ședințe (2 x 120 minute)/săptămână pentru elevii claselor a XII-a (1 ședință algebra+1 ședință geometrie .

Profesori: profesioniști, dedicați, cu o vastă experiență didactică și pedagogică, națională și internațională

PACHETUL AVANSAT

 1. învățare remedială;
 2. ajutor în efectuarea temelor pentru acasă;
 3. aprofundare și consolidare a competențelor dobandite la școală;
 4. accelerare a invățării prin stimularea obținerii de performanțe școlare
 5. rapoarte de progres (la cerere);
 6. portofoliu educațional la matematică(complementar portofoliului obligatoriu de la școală)*;
 7. evaluări sumative de competențe academice;
 8. eseu motivational pentru înscrierea la facultate;
 9. pregătire pentru admiterea la facultate.
*Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, art. 73,
alin. (1) Portofoliul educațional cuprinde totalitatea diplomelor, a certificatelor sau a altor înscrisuri obținute în urma evaluării competențelor dobândite sau a participării la activități de învățare, în diferite contexte, precum și produse sau rezultate ale acestor activități, în contexte de învățare formale, nonformale și informale.
alin.(2) Portofoliul educațional este elemental central al evaluării învățării. Utilizarea lui debutează începând cu clasa pregătitoare și reprezintă cartea de identitate educațională a elevului.”

Grupa: 3-6 copii cu același nivel de competență;

Periodicitate:

 • 1 ședință (120 minute)/ săptămână la sediu sau online, pentru elevii claselor a IV-a- a VII-a și a IX-a- a XI-a;
 • 2 ședințe (2 x 120 minute)/săptămână pentru elevii claselor a VIII-a (1 ședință algebra+1 ședință geometrie);
 • 2 ședințe (2 x 120 minute)/săptămână pentru elevii claselor a XII-a (1 ședință algebra+1 ședință geometrie .

Profesori: profesioniști, dedicați, cu o vastă experiență didactică și pedagogică, națională și internațională.